top of page
Wat kunnen we doen?

 

Als ik om me heen kijk, zie ik een wereld die hulp nodig heeft om zijn hoofd boven water te houden. Niet zozeer dat de wereld niet zal overleven, maar meer dat het leven voor alle levende organismen met rasse schreden achteruit gaat.

 

Ik heb de laatste jaren gekeken naar wat er nu werkelijk nodig is voor verbetering van het welzijn van mens, dier en plant. En ik ben op een paar belangrijke zaken uitgekomen.

1: Scholing

    - Persoonlijke ontwikkeling

      van iedereen.

    - Kinderen hebben de toekomst, leer

      ze wat belangrijk is.

2: Informatie

    - Het zuiveren van informatie van

      waaruit beslissingen worden

      genomen.

3: Verbinden

    - De verbinding tussen mensen en

      alles wat er op deze wereld bestaat

      mag groeien. Alleen ben je niet zo

      sterk.

4: Opruimen

    - Afval uit het milieu halen

    - Onderzoek naar de beste manieren

      om afval te verwerken

    - Ontwikkeling van processen die niet

      milieu belastend zijn.

Ten gunste van ons ?

Kern van dit initiatief is dat we het samen doen. Een samenwerking van mensen die zich willen inzetten voor anderen, voor de kleinkinderen, en uiteindelijk ook voor jezelf.

Ik ben een organisator, en heb van veel dingen weinig verstand. De antwoorden liggen in het samen plannen maken en uitwerken. Dit in samenwerking met de hoogst ontwikkelde mensen die wetenschappelijke kennis willen inzetten ten gunste van de wereld en zijn prachtige natuur.

Door het opzetten van projecten willen we uitzoeken wat we nu het beste kunnen doen. We staan hier, met alles wat er om ons heen is. Wat kunnen we als mens, als gezin, als organisatie, als gemeente, als provisie, als land doen om een positieve bijdrage te leveren.

Graag werken we samen met organisaties die ook werken aan verbeteringen.

Wie zich wil inzetten voor het goede, niet om geld te verdienen, maar vanuit een droom, een wens dat dingen positief veranderen, wil ik uitnodigen om mee te helpen. We hebben mensen nodig die helpen in de organisatie, maar ook bij events, de website, communicatie. En je tijd bezet, maar wil je wel steunen, dan kan dat ook door middel van een donatie.

bottom of page